Author Archives: Leslie

Inflációkövető díjkorrekció

A Központi Statisztikai Hivatal 2023. január 1. és 2023. december 31. között 17,6%-os éves átlagos fogyasztói árindexet határozott meg. A megnövekedett költségek iparágunkat is érintik, így annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a megszokott magas minőségben nyújthassuk, a KSH által meghatározott értéknek megfelelően 17,6%-os díjkorrekciót alkalmazunk 2024. április 1. napjától a vállalati ügyfelek havi előfizetési díjainak esetében – a MátraCOMP Kft. Általános Szerződési Feltételeinek 12.1.1 pontjában foglalt ár kiigazításra vonatkozó klauzula értelmében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ÁSzF-ünk szerint már 2023-ban is alkalmazhattuk volna az inflációkövető díjkorrekciót 24,5 %-os mértékkel, de attól tavaly társaságunk eltekintett.

2024.02.28.

Változik az ÁSzF

ÁSZF módosítása:

A nyújtott havidíjas szolgáltatások és díjcsomagok havidíjai –a vezetékes internet díjcsomagok havidíjai, a vezetékes telefon díjcsomagok havi előfizetési díjai*, – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően változnak (csökkennek vagy nőnek) a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest. Az ár kiigazításra vonatkozó klauzula nem terjed ki a Közszolgálati csomagok díjaira.

A díjak kiigazítására a Központi Statisztikai Hivatal éves átlagos fogyasztói árindex mértékét tartalmazó közleményének hivatalos közzétételét követő 90 napon belül, az éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően kerül sor, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja az előfizetőket.

Az ár kiigazításra vonatkozó klauzula alkalmazására első alkalommal a 2022. évre vonatkozóan megállapított éves átlagos fogyasztói árindex alapján, 2023. évben kerül sor.

Indoklás: A gazdasági helyzetre való tekintettel, valamint az energia hordozók árának emelése miatt.

Tájékoztató:

Az ÁSZF 8.2 pontja tartalmazza az egyoldalú módosítás esetén alkalmazható eljárásokat, jogokat.

Az aktuális ASzF letölthető innen.

Változik az ÁSzF

Tisztelt Előfizetőnk!

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSzF megváltozott és a változások 2018.06.20.-től hatályosak. Az Eht módosításban szereplő ÁSzF változásokat, lásd 1 pontban szereplő változások, 2018. 05.25-től alkalmazza a szolgáltató.

ÁSzF módosítása:

– Törzsrész 10. pont

– 2. sz. melléklet ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– 5. sz melléklet Tájékoztató 3. pont.

Indoklás:

Az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján

Tájékoztató:

Az ÁSzF 8.2 pontja tartalmazza az egyoldalú módosítás esetén alkalmazható eljárásokat, jogokat.

 

A változásokkal módosított ÁSzF-t itt tekintheti meg.

Változik az ÁSzF

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozik és a változások 2018.02.15-től hatályosak.
A törvény szerint alkalmazandó új szabályokat átvezettük, ami jellemzően az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz.

Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF változásait, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.

Utolsó lehetőség hogy ingyen frissíthessen Windows 10-re!

A még jelenleg is meglévő ingyenes frissítési lehetőség 2017. december 31-ét követően nem lesz elérhető.

Bővebb információért hívja ügyfélszolgálatunkat.