Author Archives: Leslie

Változik az ÁSzF

ÁSZF módosítása:

A nyújtott havidíjas szolgáltatások és díjcsomagok havidíjai –a vezetékes internet díjcsomagok havidíjai, a vezetékes telefon díjcsomagok havi előfizetési díjai*, – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően változnak (csökkennek vagy nőnek) a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest. Az ár kiigazításra vonatkozó klauzula nem terjed ki a Közszolgálati csomagok díjaira.

A díjak kiigazítására a Központi Statisztikai Hivatal éves átlagos fogyasztói árindex mértékét tartalmazó közleményének hivatalos közzétételét követő 90 napon belül, az éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően kerül sor, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja az előfizetőket.

Az ár kiigazításra vonatkozó klauzula alkalmazására első alkalommal a 2022. évre vonatkozóan megállapított éves átlagos fogyasztói árindex alapján, 2023. évben kerül sor.

Indoklás: A gazdasági helyzetre való tekintettel, valamint az energia hordozók árának emelése miatt.

Tájékoztató:

Az ÁSZF 8.2 pontja tartalmazza az egyoldalú módosítás esetén alkalmazható eljárásokat, jogokat.

Az aktuális ASzF letölthető innen.

Változik az ÁSzF

Tisztelt Előfizetőnk!

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSzF megváltozott és a változások 2018.06.20.-től hatályosak. Az Eht módosításban szereplő ÁSzF változásokat, lásd 1 pontban szereplő változások, 2018. 05.25-től alkalmazza a szolgáltató.

ÁSzF módosítása:

– Törzsrész 10. pont

– 2. sz. melléklet ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– 5. sz melléklet Tájékoztató 3. pont.

Indoklás:

Az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján

Tájékoztató:

Az ÁSzF 8.2 pontja tartalmazza az egyoldalú módosítás esetén alkalmazható eljárásokat, jogokat.

 

A változásokkal módosított ÁSzF-t itt tekintheti meg.

Változik az ÁSzF

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozik és a változások 2018.02.15-től hatályosak.
A törvény szerint alkalmazandó új szabályokat átvezettük, ami jellemzően az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz.

Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF változásait, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.

Utolsó lehetőség hogy ingyen frissíthessen Windows 10-re!

A még jelenleg is meglévő ingyenes frissítési lehetőség 2017. december 31-ét követően nem lesz elérhető.

Bővebb információért hívja ügyfélszolgálatunkat.

Tájékoztató – Internet ÁFA csökkenés!

A Kormány 2015-ben nemzeti konzultációt hirdetett az internetről és a digitális fejlesztésekről.
A beérkezett észrevételek és javaslatok feldolgozása nyomán fogadta el az internetről és a
digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció eredményei alapján a Kormány által
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015 (XII. 29.) Kormány határozatot.
A Programhoz kapcsolódóan az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt, melynek alapján
módosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és ezáltal – az internet
széles körű hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítása érdekében a Digitális
Jólét Program keretében – az internet-hozzáférési szolgáltatás esetén az általános forgalmi
adó (a továbbiakban: ÁFA) mértéke 2018. január 1-től 5%-ra csökken.

A MátraCOMP Kft. internet előfizetőinek ez a változás kedvező, mert így 2018. január 1-től az internet szolgáltatás bruttó havidíja alacsonyabb lesz. Amennyiben Ön internet hozzáférést biztosító szolgáltatásaink valamelyikét veszi igénybe, ez az áfacsökkentés Önre is vonatkozik.

A részletes tájékoztatást és az egyes tarifacsomagok változását itt tekintheti meg:

MatraCOMP_Internet_ASZF_Valtozas_Ertesito_2017.11.30