Változik az ÁSzF

Tisztelt Előfizetőnk!

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSzF megváltozott és a változások 2018.06.20.-től hatályosak. Az Eht módosításban szereplő ÁSzF változásokat, lásd 1 pontban szereplő változások, 2018. 05.25-től alkalmazza a szolgáltató.

ÁSzF módosítása:

– Törzsrész 10. pont

– 2. sz. melléklet ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– 5. sz melléklet Tájékoztató 3. pont.

Indoklás:

Az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján

Tájékoztató:

Az ÁSzF 8.2 pontja tartalmazza az egyoldalú módosítás esetén alkalmazható eljárásokat, jogokat.

 

A változásokkal módosított ÁSzF-t itt tekintheti meg.