Adatvédelem és Minőség

A MátraCOMP KFT ADATVÉDELME ÉS MINŐSÉGPOLITIKÁJA

 

A MátraCOMP Kft. a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az adatokat. Adatvédelmi tájékoztatónkat megtekintheti itt.

Az Adatvédelmi Szabályzatunk megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) -.

A MátraCOMP Kft. minőségfilozófiájának homlokterében a megalapozott folyamatszervezési alapokon és rendszer szemléleten nyugvó szervezeti teljesítményének fokozatos, fenntartható és vevőink számára úgy üzleti, mint szakmai haszonnal járó fejlődése áll. Ennek érdekében:

–          folyamataink kialakításában figyelembe vettük az ISO 9001:2000 minőségügyi rendszerszabvány valamennyi követelményét, vevőink igényeit, szervezetünk lehetőségeit és a szakmai irányelveket egyaránt,

–          minőségrendszerünk középpontjában vevőink minőségközpontú, mégis rugalmas kiszolgálása áll, dokumentációs rendszerünk pedig biztosítja a nyomon követhető és visszakereshető munkavégzéshez szükséges kereteket,

–          szervezetünkben tevékenykedő munkatársaink képzettségét és kompetenciáját állítottuk a legmagasabb hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásaink, ezzel összhangban minőségcéljaink alapjául,

–          munkánk egyik legfontosabb elemének megbízhatóságunk fenntartását és fejlesztését tartjuk, elsősorban az információbiztonság vonatkozásában, s minden üzleti döntésünket ennek az elvnek rendeljük alá,

–          szállítóink és alvállalkozóink kiválasztásában kizárólag a legmagasabb minőségképességet garantáló szervezetek jöhetnek szóba,

–          vevőink igényének feltárására folyamatosan jelentős erőfeszítéseket teszünk, különösképpen a szoftverek és szoftverrendszerek fejlesztése, valamint a tanácsadási tevékenységünk során,

–          meggyőződéssel valljuk, hogy minden üzleti megoldás, amit ügyfeleinknek nyújtunk, magában hordozza a továbbfejlesztés lehetőségét, ezek őszinte feltárása nélkül pedig nem teremthető meg a kifogástalan vevői elégedettség,

–          tisztában kell lennünk azzal, hogy minden folyamatunkban, részfolyamatunkban és projektünkben a megalapozott, racionális, minőségszemléletű és a folyamat-teljesítmények mérését is biztosító tervezést tekintjük a siker fő zálogának,

–          sohasem felejthetjük, hogy a belső és külső kommunikációnk hatékonyságát és átláthatóságát a kor magas követelményeinek megfelelően kell optimalizálni.

 

A MátraCOMP Kft. vezetői és tulajdonosai meggyőződésesen elkötelezettek a fentiek következetes megvalósítása mellett, s minden szükséges erőforrást biztosítanak a célok eléréséhez.

 

Budapest, 2018.05.17.

 

Tanúsítványunk.

NQAISOLOGO

tanusitasi_logo