Változik az Általános Szerződési Feltételünk.

Tisztelt Előfizetőnk!

A MátraCOMP Kft. tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételeit az alábbiaknak megfelelően változtatja meg. 2012. március 31-én hatályba léptetni szándékozott alapjaiban új Általános Szerződési feltételek a fent említett Eht. 163.§. (6) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva, külön közzététel nélkül hatályba lépnek. Eht 163. §. (6) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók általános szerződési feltételeiket, és az előfizetői szerződéseket – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 2011. november 1-ig kötelesek e törvény szerint módosítani. Ebben az esetben a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az általános szerződési feltételek e törvény szerinti módosítása által érintett részek tekintetében a törvény erejénél fogva módosulnak, erről külön értesítést az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetőknek nem kötelesek megküldeni. Az új ÁSZF a már említett Eht. és a 6/2011. NMHH rendelet által előírt struktúrában rendelkezik a Szolgáltató és Előfizető szerződéses kapcsolatáról. Noha teljesen új a szerkezet, a tartalom vagy változatlan, vagy az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz. Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF-et, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.