Általános Szerződési Feltételek | MátraCOMP Kft. | Page 2

Category Archives: Általános Szerződési Feltételek

Új ÁSZF lép érvénybe 2014. szeptember 1-től.

Tisztelt Ügyfelünk!

2014.09.01-i határidővel változik az Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek.
A  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 2014. IX. 1-től hatályos rendelkezéseinek megfelelő teljesen új ÁSZF lét érvénybe. Tekintettel arra, hogy teljesen új ÁSZF készült, így jelen információ terjedelme nem elég arra, hogy az összes változást felsoroljuk. Ugyanakkor bár teljesen új a szerkezet, a tartalom vagy változatlan, vagy az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz. Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF változásait, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.

2014.07.31.

Változik az Általános Szerződési Feltételünk

Tisztelt Ügyfelünk!

2014.09.01-i határidővel változik az Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink.
A  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 2014. IX. 1-től hatályos rendelkezéseinek megfelelő teljesen új ÁSZF lét érvénybe. Noha teljesen új a szerkezet, a tartalom vagy változatlan, vagy az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz. Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF-et, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.

2014.07.31.

 

Az új ÁSZF-et az alábbi linkre kattintva töltheti le.

MatraCOMP_ASZF_V2014_01_0901

ÁSZF archív

MátraCOMP Kft.

MatraCOMP_Internet_ASZF_20170201

MatraCOMP ASZF Internet 2017.01.01.

MatraCOMP ASZF Internet 2016.12.01

MatraCOMP_ASZF_V2015_01

MatraCOMP_ASZF_V2014_01_0901

MatraCOMPASzFV2.1_2009.03.15

MatraCOMPASzFV2.0_2007.07.01

MatraCOMPASzFV1.2_2006.10.01

MatraCOMPASzFV1.1_2006.01.01

 

Syneco/Systel

SystemASzF2005_07_30

System_ASzF

systelnet-adath-mikro-2002-10-14

Változik az Általános Szerződési Feltételünk.

Tisztelt Előfizetőnk!

A MátraCOMP Kft. tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételeit az alábbiaknak megfelelően változtatja meg. 2012. március 31-én hatályba léptetni szándékozott alapjaiban új Általános Szerződési feltételek a fent említett Eht. 163.§. (6) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva, külön közzététel nélkül hatályba lépnek. Eht 163. §. (6) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók általános szerződési feltételeiket, és az előfizetői szerződéseket – külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 2011. november 1-ig kötelesek e törvény szerint módosítani. Ebben az esetben a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az általános szerződési feltételek e törvény szerinti módosítása által érintett részek tekintetében a törvény erejénél fogva módosulnak, erről külön értesítést az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetőknek nem kötelesek megküldeni. Az új ÁSZF a már említett Eht. és a 6/2011. NMHH rendelet által előírt struktúrában rendelkezik a Szolgáltató és Előfizető szerződéses kapcsolatáról. Noha teljesen új a szerkezet, a tartalom vagy változatlan, vagy az Előfizetők számára kedvező, jogszabály által előírt változásokat tartalmaz. Jelen közlemény terjedelme nem alkalmas arra, hogy ismertesse az ÁSZF-et, mivel az csak teljes olvasással megismerhető – ezért arra hívjuk fel Előfizetőinket, hogy ismerjék meg a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et.